Konferencja

Partnerzy

W latach 2015-2016 podpisano umowy-porozumienia dotyczące współpracy w zakresie edukacji filozoficznej młodzieży oraz doskonalenia nauczycieli ze szkołami:- II Liceum Ogólnokształcące im. dra Władysława Pniewskiego w Gdańsku, ul. Pestalozziego 7/9
- III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie, ul. Kolberga 15
- II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie, al. Niepodległości 751
- VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni, ul. Kopernika 34
- IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, ul. Orłowska 57
- Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni, ul. Orłowska 39
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie, ul Książąt Pomorskich  16/18
- Sopockie Autonomiczne Liceum, Aleja Niepodległości 739A


W ramach współpracy m. in. pracownicy filozofii regularnie prowadzą zajęcia o tematyce filozoficznej w szkołach. Organizuje się też corocznie warsztaty służące rozwijaniu umiejętności interpretacji tekstów filozoficznych dla uczniów, którzy biorą udział w Olimpiadzie Filozoficznej. Młodzież może również uczestniczyć w wybranych wykładach, prowadzonych dla studentów IFSiD.