Konferencja

W szkole Sokratesa

W szkole Sokratesa to projekt edukacji filozoficznej pozytywnie oceniony w konkursie 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zgłoszony przez Uniwersytet Gdański projekt obejmuje realizację zajęć fakultatywnych z filozofii w szkołach ponadgimnazjalnych, które mają na celu rozwijanie kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką.W ramach realizacji projektu W szkole Sokratesa pracownicy filozofii w roku 2017/2018 przeprowadzą 40 godzin zajęć o tematyce filozoficznej w sześciu trójmiejskich liceach: I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie, II LO im. Bolesława Chrobrego w Sopocie, III LO im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie, VI LO im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni, Akademickie LO im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni, V LO im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku.Koszt projektu: 53 400 zł, przyznane dofinansowanie: 51 798 zł. Kierownikiem projektu jest mgr Krystyna Bembennek.