Konferencja

W szkole Sokratesa

W szkole Sokratesa

W szkole Sokratesa to projekt realizowany przez Uniwersytet Gdański, dofinansowany z Funduszy Europejskich.
W ramach realizacji projektu pracownicy kierunku FILOZOFIA z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzą 40 godzin zajęć o tematyce filozoficznej w sześciu trójmiejskich liceach (dla 90 uczennic i uczniów): I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie, II LO im. Bolesława Chrobrego w Sopocie, III LO im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie, VI LO im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni, Akademickie LO im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni, V LO im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku.
Celem projektu jest rozwijanie uczniowskich kompetencji - związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką.
Koszt projektu: 53 400 zł, dofinansowanie projektu z UE: 45 005,52 zł.
Kierownik projektu: mgr Krystyna Bembennek, prowadzący zajęcia: mgr Krystyna Bembennek, dr Martyna Koszkało, dr Robert Koszkało, dr Iwona Krupecka, dr Marek Pepliński, dr Robert Rogoziecki, dr Artur Szutta, dr hab. prof UG Rafał Urbaniak.Harmonogram udzielania wsparcia w 1. semestrze roku szkolnego 2017-2018 (20 godzin zajęć w semestrze w każdej ze szkół):
- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie (ul. Książąt Pomorskich 16-18, 81-749 Sopot): 26.09 3.10, 10.10, 17.10, 24.10, 7.11, 14.11, 5.12, 12.12, 9.01 (od godz. 11.40 - 2 godziny);
- II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie (Al. Niepodległości 751, 81-838 Sopot): 25.09, 6.10, 19.10, 26.10, 27.10, 16.11, 17.11, 30.11, 8.12, 12.01 (od godz. 15.30 - 2 godziny);
- III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie (ul. Kolberga 15, 81-881 Sopot): 12.10, 9.11, 14.12, 25.01 (od godz. 8.00 - 2 godziny), 26.10, 23.11, 11.01 (od godz. 8.00 - 4 godziny);
- V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku (ul. Polanki 130, 80-322 Gdańsk): 5.10, 12.10, 19.10, 26.10, 9.11, 16.11, 23.11, 14.12, 11.01, 18.01 (od godz. 14.40 - 2 godziny);
- VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni (ul. Kopernika 34, 81-424 Gdynia): 26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10 (od godz. 14.15 - 4 godziny);
- Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni (ul. Narcyzowa 6, 81-653 Gdynia): 4.10, 11.10, 25.10, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 13.12, 10.01, 17.01 (od godz. 15.30 - 2 godziny).Zakres wsparcia: realizacja programu cz. 1: "Budowanie warsztatu" 10 h (podstawy teorii argumentacji, heurystyka filozoficzna, metodyka czytania tekstu filozoficznego - identyfikacja tez, problemów, argumentów, założeń, ocena ich wartości, zasady dyskusji), cz. 2: "Filozofujemy" 10 h (wykorzystanie poznanych 'narzędzi' i ich wykorzystanie podczas analizy wybranych fragmentów tekstów filozoficznych i dyskusji - rozwijanie umiejętności argumentowania, formułowania problemów, krytycznej oceny, merytorycznej dyskusji).