Konferencja

W szkole Sokratesa

W szkole Sokratesa

W szkole Sokratesa to projekt realizowany przez Uniwersytet Gdański, dofinansowany z Funduszy Europejskich.
W ramach realizacji projektu pracownicy kierunku FILOZOFIA z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzą 40 godzin zajęć o tematyce filozoficznej w sześciu trójmiejskich liceach (dla 90 uczennic i uczniów): I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie, II LO im. Bolesława Chrobrego w Sopocie, III LO im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie, VI LO im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni, Akademickie LO im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni, V LO im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku.
Celem projektu jest rozwijanie uczniowskich kompetencji - związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką.
Koszt projektu: 53 400 zł, dofinansowanie projektu z UE: 45 005,52 zł.
Kierownik projektu: mgr Krystyna Bembennek, prowadzący zajęcia: mgr Krystyna Bembennek, dr Martyna Koszkało, dr Robert Koszkało, dr Iwona Krupecka, dr Marek Pepliński, dr Robert Rogoziecki, dr Artur Szutta, dr hab. prof UG Rafał Urbaniak.HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA w 1. i 2. semestrze roku szkolnego 2017-2018:
- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie (ul. Książąt Pomorskich 16-18, 81-749 Sopot): 26.09.2017, 3.10.2017, 10.10.2017, 17.10.2017, 24.10.2017, 7.11.2017, 14.11.2017, 5.12.2017, 12.12.2017, 9.01.2018, 6.03.2018, 13.03.2018, 20.03.2018, 10.04.2018, 29.05.2018, 5.06.2018, 7.06.2018, 12.06.2018, 14.06.2018, 19.06.2018.
- II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie (Al. Niepodległości 751, 81-838 Sopot): 25.09.2017, 6.10.2017, 19.10.2017, 26.10.2017, 27.10.2017, 16.11.2017, 17.11.2017, 24.11.2017, 8.12.2017, 15.12.2017, 12.01.2018, 26.01.2018, 9.03.2018, 16.03.2018, 6.04.2018, 13.04.2018, 15.06.2018.
- III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie (ul. Kolberga 15, 81-881 Sopot): 12.10.2017, 26.10, 23.11.2017, 14.12.2017, 11.01.2018, 1.03.2018, 8.03.2018, 15.03.2018, 5.04.2018, 19.04.2018, 17.05.2018, 7.06.2018, 14.06.2018.
- V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku (ul. Polanki 130, 80-322 Gdańsk): 5.10.2017, 12.10.2017, 19.10.2017, 26.10.2017, 9.11.2017, 16.11.2017, 23.11.2017, 14.12.2017, 11.01.2018, 25.01.2018, 15.03.2018, 12.04.2018, 19.04.2018, 26.04.2018, 10.05.2018, 17.05.2018, 14.06.2018.
- VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni (ul. Kopernika 34, 81-424 Gdynia): 26.09.2017, 03.10.2017, 10.10.2017, 17.10.2017, 24.10.2017, 9.01.2018, 12.01.2018, 16.01.2018, 19.01.2018, 23.01.2018, 26.01.2018, 6.03.2018.
- Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni (ul. Narcyzowa 6, 81-653 Gdynia): 4.10.2017, 11.10.2017, 25.10.2017, 8.11.2017, 15.11.2017, 22.11.2017, 29.11.2017, 13.12.2017, 10.01.2018, 17.01.2018, 14.03.2018, 21.03.2018, 28.03.2018, 4.04.2018, 18.04.2018, 25.04.2018, 30.05.2018, 6.06.2018, 13.06.2018.Zakres wsparcia: realizacja programu –
część 1: "Budowanie warsztatu" 10 h (podstawy teorii argumentacji, heurystyka filozoficzna, metodyka czytania tekstu filozoficznego - identyfikacja tez, problemów, argumentów, założeń, ocena ich wartości, zasady dyskusji),
część 2: "Filozofujemy" 30 h (wykorzystanie poznanych 'narzędzi' i ich wykorzystanie podczas analizy wybranych fragmentów tekstów filozoficznych i dyskusji - rozwijanie umiejętności argumentowania, formułowania problemów, krytycznej oceny, merytorycznej dyskusji).